Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В дошкільному навчальному закладі №44 "Веселка" для дітей з особливими освітніми потребами функціонують 2 групи компенсуючого типу для дітей з:

 

·         з вадами мовлення - група №5"Бджілки"

·         для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату  №11 «Зірочки»

В цих групах працюють профільні спеціалісти : вихователь з фізичної культури, вчитель- логопед, практичний психолог, лікар-ортопед.

Освітній процес даних груп відбувається за чинними програмами, за якими працює заклад, так і відповідними спеціальними корекційними програмами. Державним стандартом є Базовий компонент дошкільної освіти України.

Групи компенсуючого типу мають спеціальне корекційно-розвивальне середовище, обладнання для надання лікувальних та профілактичних процедур .

Тісна взаємодія профільних спеціалістів забезпечує якість надання освітніх послуг, про що свідчать дані діагностування знань, вмінь та навичок дітей.