Звіт керівника

ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИКА

 

Дошкільного навчального закладу   №  44  «Веселка»  

комбінованого типу

Мелітопольської міської ради  Запорізької області

 

ОБУХОВСЬКОЇ Наталі Григорівни  

  про свою діяльність перед педагогічним колективом

та громадськістю

за  2019/2020 навчальний рік

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ                                   ЗАКЛАД

     Дошкільний навчальний заклад № 44 комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області знаходиться за адресою: 72318, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Брів-ла-Гайард  № 17, телефон (06192)5-46-56 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

     Діє   ДНЗ з 20 квітня 1977р., розрахований на 12 груп - 280 місць. З 1997 року у закладі функціонує 11 груп,

З 24.12.2013 по 13.01.2014 року заклад пройшов Державну атестацію (наказ облдержадміністрації, управління освіти Мелітопольської міської ради від 25.10.2013 № 728 ) і має право здійснювати діяльність, пов’язану з наданням послуг для отримання освіти за рівнем дошкільної підготовки загального розвитку.

Склад дітей за списком станом на 1 вересня 2019 року – 264 дітей. 

На сьогодні в закладі функціонує одинадцять груп.

Заклад працює за україномовним режимом.

Мережа   дошкільного  закладу на 01 січня  2020 року складає 184 вихованця.

     Упродовж навчального року 2019/2020 мережа закладу змінювалась, зміна кількості дітей за списком відбувалася згідно з природнім рухом дітей: зарахування, відрахування з різних причин: сімейні обставини, зміна місця проживання, вступ до школи тощо.

      Режим роботи груп гнучкий, п’ятиденний з 6.30. до 17.00

- 10,5 – годинний – 10 груп;

- 12,0 -  годинний – 1 група.

Чергова ранкова група з 6.00 до 6.30.

Вечірня група з 17.00 до 18.00

 

Протягом навчального 2019/2020 року ДНЗ № 44 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку  «Світ дитинства» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно  Статуту  ДНЗ, Програми розвитку ДНЗ та річного плану роботи, що забезпечувало всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту». Освітній процес у ДНЗ № 44 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.

 

            Впродовж 2019/2020 навчального року колектив дошкільного закладу працював над реалізацією методичної  проблеми міста «Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості через професійну компетентність педагога» та проблемної теми закладу «Виховання здорової дитини засобами художньо - продуктивної діяльності»

        Результати  роботи дошкільного навчального закладу  в 2019/2020 навчальному році дозволяють констатувати про цілісну систему реалізації поставлених завдань, які відображували пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти, актуальні питання виховання дошкільників. Модель освітньої  роботи будувалася на поєднанні колективних та індивідуальних форм роботи, теоретичного та практичного блоків, з врахуванням побажань та рівня кваліфікації учасників.

З метою підвищення рівня професіоналізму педагогічних працівників в умовах оновлення змісту освіти  у 2019/2020 н.р. значно розширений спектр форм, методів та прийомів, інноваційних технологій, використаних на методичних заходах, що збагатило можливість подання інформації, активізувало учасників.

         Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений,  має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційних заходів для дітей з вадами мовлення та опорно-рухового апарату. Усі приміщення дошкільного закладу, стан їх обладнання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, які передбачені в Санітарному регламенті для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року №234,     Щорічне проведення косметичних ремонтів дає змогу підтримувати їх на сучасному рівні та в належному стані. Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з альтанкою для ігор дітей в негоду та спеку, який оснащений лавами, столами для настільних ігор,куточками для сюжетно-рольових ігор,тощо. Майданчики відокремлюються один від одного зеленими насадженнями: кущами, багаторічними квітами. Групи оснащені іграшками згідно типового переліку, тренажерами для занять в компенсуючий групі, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

              Головною метою роботи ДНЗ №44 є забезпечення реалізації права громадян    на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Аналіз педагогічного складу 

   ДНЗ № 44 укомплектований педагогічними кадрами до складу якого вхо-дять 24 педпрацівників: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 практичний психолог, 2 музичних керівника, 1 вчитель – логопед, 18- вихователів. З ви-щою освітою – 22 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 2 педагог. Кількісний склад педагогів за освітою  за останні 2 роки не  змінився

Освітній рівень педагогів:

     Вища – 22,    з них 11 – вища за фахом 

     Середня спеціальна—2 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

5 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії

4 –. кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

4 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

9 – кваліфікаційну категорію  «спеціаліст»

2 -  11 тарифний розряд

   З 24 педагогічних працівників 5 мають педагогічне звання «вихователь – методист» та 1 - педагогічне звання «Старший вихователь», 2 педагога нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

       З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Велике значення надавалося підвищенню фахової майстерності педагогів через навчання на курсах підвищення кваліфікації, проведення атестації. Результатом цієї роботи стало встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» практичному психологу Москаленко Ю.Є.,, вихователям  Рубель І.В. та Давидовій В.М., »спеціаліст другої категорії»: вихователям Ковальчук Ю.С., Матвєєвій Н.В., Голубєвій С.А.,Коноваленко Л.К.,,встановлено 11 тарифний розряд вихователю Паскаловій Н.М.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

   З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ №44 були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом  заходів

      Протягом 2019/2020 навчального року педагоги будували  свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримувала  та стимулювала творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочувала творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України

                            МЕТОДИЧНА РОБОТА

     У  дошкільному навчальному  закладі застосовуються інформаційно-комп’ютерні технології, зокрема комплекс ІСУО «Курс ДОШКІЛЛЯ». Інформація в комплексі підтримується в актуальному стані, здійснюється електронна реєстрація дітей до закладу дошкільної освіти.

      Існує офіційний сайт закладу на якому висвітлюються освітні, методичні, організаційні питання стосовно отримання якісних послуг дошкільниками.

      З метою охоплення дітей дошкільною освітою запроваджуються різні форми роботи щодо підготовки дітей до навчання у школі:

-   вихователями старших груп та практичним психологом проводяться розвивальні заняття з дітьми за тематикою «Школа майбутніх першокласників»;

-   проводяться «Дні відкритих дверей» для батьків з метою ознайомлення з умовами перебування, навчання, виховання та залучення дітей до відвідування закладу дошкільної освіти;

-   діти  залучаються до участі у святах, розвагах, особливо в тематичних виставках та інших заходах, які проходять у закладі;.

     Інноваційна діяльність у дошкільному закладі   реалізувалася через системне використання технології ЛЕГО-конструювання за Програмою розвитку дитини від двох до семи років та методичних  рекомендацій «Безмежний світ гри з LEGO». Також під час проведення освітньої роботи та реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти  в  освітній процес впроваджувались: програма і методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол «Шкіряний м`яч» /Дяконова Н.С., Дроздюк В.І., Коваленко Г.М., Якименко Н.І. – Суми, 2015.; парціальна програма «Кілобайтик» Ростова Л.А , затвердженою методичною радою управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області. В групах компенсуючого типу додатково використовувалися програми: «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико – фонематичним недорозвитком мовлення», Рібцун Ю.В., 2012р; Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату ( заг. ред.  Шевцова А.) , технологія  нетрадиційної образотворчої діяльності на заняттях з художньо-продуктивної діяльності (малювання, ліплення, аплікація) за парціальною програмою  художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», нетрадиційні форми роботи з дітьми на заняттях  з фізкультури за Програмою  з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» та Програмою з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати».    

       Педагоги дошкільного закладу наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей. З цією метою була організована гурткова робота до якої залучені 35% вихованців середнього та старшого дошкільного віку. Результатами цієї роботи стала участь в  міських конкурсах «Співочі дзвіночки» (Стоянова С.П.), «Юні шашисти» (Москаленко Ю.Є.), «Знавці англійської мови» (Голубєва С.А.). Крім того в дошкільному  закладі працюють  гуртки:  «Джміль» ( читців української поезії) з метою залучення дітей дошкільного віку до поетичного світу рідної мови; ознайомлення з багатим світом української поезії; сприяння духовному збагаченню та естетичному вихованню; розвитку усного  мовлення, поетичного слуху та виразності мовлення; вмінню виражати свій настрій мовними засобами,  розвитку комунікативної компетенції ; виховання любові до поезії, рідної мови, України;  гурток «Кілобайтик» ( комп’ютерний) з метою ознайомлення дітей із можливостями сучасних інформаційних технологій та відкрити світ комп’ютерів як своєрідну частину навколишнього світу, формування у дітей навичок роботи зі складною сучасною технікою для розвитку пам’яті, уяви, уваги та асоціативного мислення; гурток «Здоров’ятко» з метою забезпечення здоров’язбережувальної компетенції дошкільників,корекції постави дошкільників за  допомогою використання профілакторів  Євмінова. «Паперопластика» (робота з папером);                                                                  «Оркестр «Доміфасолька» (гра на музичних інструментах);                                      Гурткова робота проводиться з дітьми    молодшого та старшого  дошкільного віку за бажанням батьків, безкоштовно у ІІ половині дня.                                                                    

     Відповідно до плану роботи, з метою  реалізації річних  завдань,   підвищення рівня педагогічної майстерності й ефективності надання дошкільної освіти в закладі працюють   творчі групи за різними напрямками

Творчими групами було розроблено    методичні та практичні матеріали:

-   Коспекти занять;

-   Дидактичні вправи та ігри;

-   Картки для проведення моніторингу в закладі;

-   Консультації для педагогів закладу;

-   Методичні розробки інтерактивних заходів для батьків;

Всі практичні матеріали є сучасними,  є  актуальними, практично цінними та використовуються педагогами в освітній  роботі з дітьми.

    Робота колективу з упровадження в освітній процес програми з LEGO конструювання «Безмежний світ гри з LEGO» сприяє особистісному зростанню й розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей та  педагогічних працівників:  з 2019 року колектив закладу бере участь  у проекті «Сприяння освіті» в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти  і науки України та фондом LEGO Foundation (фундейшен) – Королівства Данії.

     В кожній групі дошкільного закладу в наявності тематичні набори ЛЕГО-конструктора (11 наборів) для використання їх під час освітньої роботи та під час організації та проведення тематичних виставок. В кожній групі в наявності набори з ЛЕГО для проведення ігрової діяльності та адаптації дошкільників. LEGO–інноваційна технологія різнобічного розвитку дітей дошкільного віку, а ще — незамінний матеріал для стимуляції творчої діяльності дітей, адже вони люблять фантазувати, будувати та гратися.

    В  дошкільному закладі в наявності набори за технологією «Шість цеглинок», з 2019/2020 навчального року  розпочнеться освітня робота по впровадженню в освітню лінію «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» нововведень в цю технологію за напрямами: формування базових рухів за допомогою розроблених карток, розроблення вправ на взаємодію в парах,  розвиток оперативної пам’яті, розробка вправ для базової та поглибленої математики, методичні розробки для закріплення кольорів, цифр та фігур. 

    Для вихователів дитячого садка використання ЛЕГО - конструктора є чудовим засобом для всебічного розвитку дошкільників, що забезпечує інтеграцію різних видів діяльності.

Дошкільний вік є початковим етапом становлення особистості.

       З метою активізації роботи з цього питання в закладі у  2019/2020  навчальному  році проведено такі заходи:

-         Вихователями всіх вікових груп проводились заняття  з упровадженням ЛЕГО-конструювання та  новітньої технології «Шість цеглинок», які використовуються для реалізації освітніх завдань ліній Базового компоненту дошкільної освіти «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Дитина в світі культури»:

-          У групах раннього віку використовують ЛЕГО з метою формування сенсорних еталонів та розвитку дрібної моторики рук.

-          У  групах молодшого, середнього та старшого дошкільного віку з метою формування логіко-математичного розвитку, мовленнєвого розвитку, розвитку пошуково-дослідницької діяльності та формування  конструкторських здібностей.

В рамках участі в проекті «Сприяння освіті» було проведено:

-         Інтерактивний захід для батьків старшої групи «Brick mate» (брик-мейт- обмін досвідом)на тему: ««Формування природничо-екологічної компетентності дошкільників засобами ЛЕГО-конструювання під час ігрової діяльності»

-         Відкритий показ майстер-класу Москаленко Ю.Є.практичного психолога  ДНЗ спеціаліста «першої категорії»),для педагогів на тему «Формування логіко-математичного  розвитку дошкільників засобами конструктора LEGO»

-         Консультація для вихователів на тему: «Розвивально-ігрове середовище в дошкільному навчальному  закладі (дидактичні ігри екологічного напрямку– для вихователів всіх вікових груп).»

-         Консультація для батьків на тему: «Ігри та вправи на розвиток пізнавальної сфери дошкільників».

    Практичний психолог Ю.Є.Москаленко брала участь упродовж навчального року у обласному тренінгу для спеціалістів в рамках участі в проекті «Сприяння освіті» «Академія гри» де  отримала сертифікат. Також наші вихователі брали участь  в обміні досвідом щодо впровадження технологій ЛЕГО-конструювання в освітній процес із закладами району та міста.

-         Розроблено  ряд  інтерактивних  ігор до майстер-класів, практикумів  та тренінгів.

    Проведені заходи сприяли всебічному розвитку дошкільника як творця завтрашнього і становлення педагога – творця сьогоднішнього, який прагне відійти від педагогіки копіювання, шаблонування, практики однієї правильної відповіді і нав’язування дитині свого бачення.

      Заслуговують на увагу досягнення  з  питання впровадження ЛЕГО-конструювання:

-   створено сприятливий  розвивальний  простір;

-   розкривається  та розвивається  внутрішній  потенціал кожної дитини;

-   формується цілісний  світогляд, збагачення ігрового досвіду  за освітньою лінією  «Гра дитини».

-   формуються  конструкторські здібності.

-   дитина самореалізовується   в умовах майбутнього дорослого життя.

    Результати роботи творчої групи забезпечили можливість участі дошкільного закладу  у Всеукраїнському архітектурному фестивалі Play Fest, в рамках якого була створена система роботи щодо розкриття поняття «Успіх», розроблена модель роботи щодо ознайомлення з професією бджоляра, розбудована стратегія наскрізного впровадження підходу «Навчання через гру», представлена відеопрезентація етапів роботи та їх результативність

     Досвід роботи та авторські напрацювання Коноваленко Л.К. щодо ранньої профорієнтації дошкільників через залучення до кулінарного мистецтва  були широко представлені на  засіданні міського методичного об’єднання та отримали схвалення колег. Результати роботи практичного психолога Москаленко Ю.Є. щодо використання психотерапевтичних казок були продемонстровані на міському конкурсі та отримали перше місце.

    Володіння та широке використання в освітньому процесі техніки малювання за допомогою графічного редактора Paint та нову техніку грифонаж презентували Ростова Л.А. та Коноваленко Л.К. під час участі в обласному фестивалі художньо – педагогічних ідей «Технопарк».

Узагальнені результати обстеження дітей за освітніми лініями Базового компонента

Багато років у закладі  проводиться моніторинг  досягнень дітей дошкільного віку  згідно з вимогами  Базового  компонента дошкільної освіти, що забезпечує спостереження за станом освітньої роботи і прогнозування розвитку.  Моніторинг дозволяє визначити чинники, що сприяють виконанню  освітньої програми, на їх підставі  надаються рекомендації педагогам.

Моніторинг проводиться під час звичайних для дітей видів діяльності: ігрової, трудової, самостійної, на заняттях, під час прогулянок та режимних моментів.Під час обстеження педагогами враховується три основні принципи:

1) створення умов для розкриття отриманих дітьми знань;

2) максимальна реалізація навичок дитини;

3) спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу.

   Для здійснення моніторингу організовуються:

•        контрольні та підсумкові заняття;

•        міні-заняття з окремими дітьми;

•        спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані);

•        дидактичні ігри і вправи;

•        розвивальні ігри;

•        вивчаються продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

         Аналіз досягнень дітей свідчить, що їх  загальний рівень за останні роки має  досить високі показники з освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти.

Моніторинг  досягнень  дітей  дошкільного  віку  показав, що найменші показники належать освітній  лінії «Мовлення дитини». У зв’язку з цим розроблено ряд заходів щодо усунення недоліків, зокрема використовуються індивідуальні картки за методикою Т.О.Піроженко «Мовленнєве зростання дошкільників». 

Недоліки у виконанні освітньої лінії можна пояснити двомовним оточенням дітей.

       Що стосується інших освітніх ліній, то в дошкільному закладі в 2019/2020 навчальному році більше уваги приділялось активізації розумово-пізнавальної та пізнавально-дослідницької діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

    Протягом 2019/2020 навчального року активно працювала Рада закладу та піклувальна рада закладу. Члени Рад закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використанням. Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

   Територія дошкільного закладу теж є складовою розвивального простору дитини дошкільного віку:  кожна група має свій ігровий  майданчик з пісочницею, ігровими спорудами,   в наявності спортивний майданчик для проведення занять з фізичного розвитку дошкільників, в планах закладу обладнати майданчик для формування у дітей правил дорожнього руху.

        Приміщення та територія закладу відповідають вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 24.03.2016 № 234. На початку навчального року представниками Лабораторного центру  Управління держпродспоживслужби було проведено дослідження вологості, освітлення та піску на відповідність вимогам чинних документів. Відхилень не виявлено, про що свідчать відповідні акти досліджень.

      У закладі великої уваги приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активної участі всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.

         Для зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу упродовж 2019/2020 навчального року відбувалося надходження бюджетних коштів, за які  в наявності такі придбання:

       Інформація про надходження та використання коштів місцевого    бюджету   за 2019 рік ДНЗ №44

Показники

 

КЕКВ

Надійшло коштів

Видатки

 

Заробітна плата

2111

3742359,68

3742359,68

Нарахування на оплату праці

2120

853835,23

853835,23

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

116848,85

116848,85

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

949,40

949,40

Продукти харчування

2230

256144,18

256144,18

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

94535,66

94535,66

Видатки на відрядження

2250

 351,50

 351,50

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

566348,82

566348,82

Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

972,75

 

972,75

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3132

0,00

0,00

Видатки – усього:

 

5632346,07

5632346,07

 Інформація про надходження та використання коштів спеціального фонду (Плата за послуги бюджетних установ) за 2019 рік.

Показники

 

КЕКВ

Надійшло коштів

Видатки

 

Надходження коштів - усього:

 

594448,01

 

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

593123,8

 

 

Від оренди майна бюджетних установ

 

1324,21

 

Від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)

 

 

 

Видатки – усього:

 

 

603270,77

Заробітна плата

2111

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

1706,56

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

 

 

Продукти харчування

2230

 

601419,21

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

25

Видатки на відрядження

2250

 

120

 

Інформація про надходження та використання  коштів спеціального фонду   (Плата за послуги бюджетних установ) за 2019 рік. 

Показники

КЕКВ

Надійшло

  коштів           

 

Видатки

Надходження коштів – усього:

 

  278298,75       

 

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

  277641,31

 

Від оренди майна бюджетних установ

 

  657,44

 

Від реалізації установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

 

                            

 

Видатки – усього:

 

            

203275,22

Заробітна плата

2111

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

0,36

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

                  

 

Продукти харчування

2230

                    

203258,86

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

                           

16,00

Видатки на відрядження

2250

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

         

 

Окремі заходи реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

Придбанняобладнанняі предметів довгостроковогокористування

3110

 

 

Капітальнебудівництво (придбання)інших об’єктів

3132

 

 

 

                 ДНЗ № 44 Надходження від батьків

 

 

 

 

 

 

 

 

       05.02.2019

65

Килим 3х3

шт

1113/3д

1

3400,00

3400,00

01.06.2019

83

Ігровий набор LEGO Play Box

шт

1816/3

8

496,79

3974,28

11.09.2019

106

Ламбрикен шифон, капрон   +

шт.

1113/3д

3

500,00

1500,00

11.09.2019

106

Наволочка+

шт.

1114/3д

60

30,00

1800,00

11.09.2019

106

Нитяні  штори  ( дощ  , сітка )+

шт

1113/3д

1

380,00

380,00

11.09.2019

106

Пододеяльник детский+

шт.

1114/3д

60

95,00

5700,00

11.09.2019

106

Простынь детская+

шт.

1114/3д

60

50,00

3000,00

11.09.2019

106

Рушник  махровий   +

шт.

1113/3д

90

35,00

3150,00

01.10.2019

107

Наволочка+

шт.

1114/3д

52

30,00

1560,00

01.10.2019

107

Нитяні  штори  ( дощ  , сітка )+

шт

1113/3д

2

500,00

1000,00

01.10.2019

107

Пододеяльник детский+

шт.

1114/3д

52

95,00

4940,00

01.10.2019

107

Простынь детская+

шт.

1114/3д

52

50,00

2600,00

01.10.2019

107

Рушник  махровий   +

шт.

1113/3д

52

35,00

1820,00

10.10.2019

112

Килим 2х3 м +

шт.

1113/3д

1

2700,00

2700,00

01.11.2019

113

Дошка обробна

шт.

1113/3д

11

65,00

715,00

01.11.2019

113

Контейнер пластмас разн

шт.

1113/3д

31

12,00

372,00

01.11.2019

113

Лейка садовая

шт.

1113/3д

4

80,00

320,00

01.11.2019

113

Лоток вертикальный канцел. 

шт.

1113/3д

1

60,00

60,00

01.11.2019

113

Машина дер. надворн.оборуд. +

шт

1113/3д

1

1450,00

1450,00

01.11.2019

113

Обогреватель конвектор WILDWIND

шт

1113/3д

1

1200,00

1200,00

01.11.2019

113

Осветитель теневой

шт.

1113/3д

1

1600,00

1600,00

01.11.2019

113

Рамки

шт.

1113/3д

5

25,00

125,00

01.11.2019

113

Телевизор Manta +

шт

1113/3д

1

3500,00

3500,00

01.11.2019

113

Тумба  кухонна

шт.

1113/3д

1

1600,00

1600,00

01.11.2019

113

Тумба з  2-мийками +

шт

1113/3д

1

1700,00

1700,00

01.11.2019

113

Чайник  нержавейка

шт.

1113/3д

4

150,00

600,00

01.11.2019

113

Шафа   для  інструментів

шт.

1113/3д

1

1800,00

1800,00

01.11.2019

113

Шафа кухонна  навісна +

шт.

1113/3д

3

1500,00

4500,00

12.11.2019

126

Обогреватель Конвектор электр. +

шт

1113/3д

1

800,00

800,00

12.11.2019

126

Обогреватель конвектор WILDWIND

шт

1113/3д

1

1550,00

1550,00

 

 

 

 

 

 

Всего:

59416,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовно  ВГО Асоціація працівників дошкільної освіти

 

 

01.04.2019

74

Іграшковий набір лєго DYPLO PLAY BOX

наб.

1812/3

28

530,62

14857,46

01.04.2019

74

Іграшковий набір лєго SIX BRICKS

наб.

1812/3

9

530,62

4775,61

 

 

 

 

 

 

Всего:

19633,07

 

 

  ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Належної уваги адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Щорічно між адміністрацією та профспілковим комітетом укладається угода з охорони праці. Двічі на рік на профспілкових зборах заслуховується аналіз її виконання. Ознайомлення працівників закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер. Адміністрацією та педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу, планується робота зі створення безпечних умов праці, розроблені заходи щодо запобігання виробничого травматизму.                                                    

           Відповідно до Указу Президента України «Про Національний день охорони праці», який в Україні відзначається щорічно 28 квітня, з метою привернення уваги працівників та вихованців дошкільного навчального закладу до питань дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності в  освітньому процесі і побуті в закладі було проведено ряд заходів Тижня охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, та безпеки життєдіяльності :

•   На виробничій нараді проаналізовано стан роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти;

•   Організовано оформлення інформаційного стенду з матеріалами про вимоги охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності;

•   Проведено перевірку навчальних та господарчих приміщень з метою виявлення небезпечних факторів та поліпшення стану роботи, за підсумками перевірки складено план усунення недоліків.

•   Підбито підсумки проведених заходів, присвячених Національному дню охорони праці

Хід проведення Тижня   охорони праці висвітлювався на сайті закладу дошкільної освіти. Інформацію про результати виконання своєчасно надано до управління освіти.

      У закладі відповідно до плану заходів, графіка роботи з питань охорони праці проводяться інструктажі, про що свідчать записи у відповідних журналах. У 2019/2020 навчальному році не зареєстровано жодного випадку виробничого травматизму співробітників.

 

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ДОПОМОГИ ДІТЯМ

      Реалізація заходів щодо захисту прав дитинства здійснювалась згідно із Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указами Президента України «Про національну програму правової освіти населення», «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей».

Щороку у вересні-жовтні проводиться обстеження умов проживання дітей пільгового контингенту, за результатами якого виявлено, що матеріально-побутові умови відповідають належним санітарно-гігієнічним нормам.

В закладі дошкільної освіти на постійному контролі питання стосовно управлінського та просвітницького напряму комплексного підходу  у сфері запобігання та протидії проявам булінгу (цькуванню).

Оприлюднено інформацію  на веб-сайті,  на дошках оголошення     та при проведенні інструктажів для всіх працівників стосовно  запобігання та протидії  проявам булінгу:

-        правил поведінки здобувачів освіти в закладі освіти;

-        плану заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

-        процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (форма заяви, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо);

-        порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

     Здобувачі  освіти мають право на захист від будь яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю; здобувачі освіти  мають право  на отримання психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу, стала його свідком або вчинила булінг; здобувачі освіти  зобов’язані   повідомляти керівництву закладу освіти про факти булінгу стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які  отримали достовірну інформацію  від інших осіб.

      Упродовж навчального року робота з дітьми пільгового контингенту реалізовувалась за такими напрямками:

- забезпечення прав дитини на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист;

- формування умов для повноцінного фізичного та духовного розвитку кожної дитини;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату у сім’ї.

В нашому дошкільному закладі виховується 34 дитини, які мають такі категорії:

Діти із малозабезпечених сімей – 3 дитини.

Діти з багатодітних сімей –14 дітей.

Діти з обмеженими можливостями – 7 дітей

Діти, батьки яких були або є учасниками АТО – 9 дітей

Діти – переселенці з окупованих територій  - 1 дитина.

  Матеріальна підтримка дітей пільгового контингенту здійснювалась за рахунок організації пільг на харчування (відповідно Рішення Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 12.12.2019 року «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Мелітополя у 2019/2020 році»):

  Чотирнадцятьом  дітям з багатодітних сімей – встановлено 50% сплати за харчування, останні категорії харчуються безкоштовно  Організація роботи з дітьми пільгового контингенту ведеться відповідно до плану роботи громадського інспектора з охорони прав дитинства.

Протягом 2019/2020 навчального року кількість дітей пільгового контингенту корегувалась.

Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення батьківських зборів.

За підсумками оперативного контролю встановлено, що вихователями груп систематично планується та проводиться робота з дітьми пільгових категорій та їх батьками. Постійно проводиться робота щодо виявлення  неблагонадійних та неспроможних сімей.

МОРАЛЬНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИХОВАНЦІВ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ВІДПОЧИНКУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ

   Дітей працівників віком до 15 років забезпечено новорічними подарунками  від профспілки.  Моральні заохочення працівників за 2019/2020 навчальний рік:

-       нагороджено Грамотою Управління освіти  - 2 особи.;

    Згідно із Законом України «Про освіту» здійснюється виплата матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічних  та медичних працівників та преміювання педагогічних працівників (і вона є гарантованою). Преміювання технічних працівників  передбачено за умови економії фонду заробітної плати, що не є гарантованими виплатами у зв’язку із дефіцитом бюджету.

    Для колективу  закладу дошкільної освіти райкомом профспілки працівників освіти і науки України організовуються концерти, відвідування спектаклів.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ

Медичний кабінет оснащено відповідно до «Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 та нормативних вимог. У 2018/2019 навчальному році медичний кабінет поповнено медикаментами для першої невідкладної допомоги.Керуючись Санітарними Регламентом  для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2019                                                                                                                                                                                                                                      /2020 навчальний рік.  Відсутні  були протягом року крапельні  інфекції. Зовсім відсутні такі захворювання, як кір, дерматити, алергічні захворювання,краснуха, дизентерія, грип, кожні захворювання та травми. Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, зокрема це:

1.​ Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками з профілактики захворювань.

2.​ Систематичне щеплення дітей.

3.​ Дотримання вимог санітарії.

4.​ Здійснення загартування вихованців.

5.​ Організація фізичного виховання.

6.​ Чітке дотримання режиму.

7.​ Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою, дитячим санаторіє.

     ДНЗ забезпечений медикаментами для надання долікарської допомоги за рахунок міського бюджету.

Медичні огляди працівників проводяться згідно наказу МОЗ України № 150 від 21.02.2013, зареєстрованому Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 р. за № 662/23194 ведеться відповідна документація.

Залишається актуальним питання оптимізації співпраці з дитячою поліклінікою № 1,4 (проведення щеплень, медичних оглядів дітей спеціалістами).  Сестра медична старша дошкільного закладу стежить за станом профілактичних щеплень, при необхідності видається направлення на щеплення, які проводяться у поліклініках за  місцем проживання.                      Відповідно до аналізу, причинами невідвідування дітьми дошкільного навчального закладу, окрім хвороби, є збільшення днів проведених вдома за сімейними обставинами, перебуванням на домашньому режимі.                                                                                      

Причинами дитячих захворювань є:

-   епідеміологічні та соціальні умови,

-   взаємодія організму зі збудниками ГРЗ  (бактеріями, вірусами)

-   діти які входять до групи диспансерного нагляду,

-         низький імунітет у дітей;

-         не чітке дотримання правил особистої гігієни;

-         недостатня зацікавленість батьків загартуванням дитячого організму;

-         не відповідність гігієнічним нормам довкілля (повітря, вода, сонце).                

З метою попередження та профілактики застудних та інфекційних захворювань дітей проводяться комплекси фізкультурно-оздоровчо-загартувальних заходів.

Важливе значення надається проведенню просвітницької роботи з питань формування основ здорового способу життя з дітьми, працівниками та батьками.

      Регулярно для батьків готуються інформаційні листи з питань охорони та зміцнення здоров’я дітей, оновлюється інформація у «Куточку здоров’я», розміщується інформація на сайті дошкільного навчального закладу на сторінках медичного працівника та «Безпека життєдіяльності».

Медичний огляд працівників закладу освіти здійснюється своєчасно. 

  ОРГАНІЗАЦІя  ХАРЧУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ У     ДНЗ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», а також «Інструкції про організацію харчування дітей в дошкільному навчальному закладі» із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №202/165 (z0440-13) від 26.02.2013 року, чинних санітарних норм та правил, а також Наказом  Міністерства охорони здоров’я України  від 24.03.2016 за № 234 «Про затвердження   Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів». 

       Харчоблок укомплектовано  кваліфікованими працівниками в повному обсязі відповідно до штатного розкладу.

Санітарно- гігієнічний стан харчоблоку, комори, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.

Харчування дітей здійснюється відповідно до перспективного меню, яке складається окремо  на кожний період року. Перспективне меню, режими дня для кожної вікової групи, план на літньо – оздоровчий період погоджується з відділом державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Управління держпродслужби  в м. Мелітополяі

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски про денне меню, об'єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

При складанні меню харчування було враховано:

-                     вікові групи (раннього віку; дошкільного віку)

-                     тип дошкільного закладу (загального розвитку)

-                     режим харчування ( 3-х разове).

В дошкільному навчальному закладі є в наявності асортимент круп, цукор, борошно, масло вершкове, овочі, м’ясні та молочні продукти, соки, кондитерські вироби, тощо. Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість (видаткова накладна, сертифікат відповідності або декларація виробника). Зберігаються продукти харчування у спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої та готової  продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів. Вартість меню обчислюється щоденно.

Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей Згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про Державний бюджет України на 2019 рік», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами), від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» з метою організації якісного та повноцінного харчування учнів та вихованців дошкільних навчальних закладів, надання допомоги соціально незахищеним категоріям дітей у навчальних закладах міста, на підставі ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням виконавчого комітету Мелітополької міської ради Запорізької області № 272/2 від 13.12.2018 року вартість харчування з 01.01.2019 року становить:

-         Для вихованців віком від 1 до 3 років – 21,00 грн ( із розрахунку 6 грн.30коп. – бюджетні кошти та 14,70 грн – батьківська сплата);

-         Для вихованців віком від 3 до 6(7) років – 30,00 грн (із розрахунку: 9,00 грн – бюджетні кошти та 21,00 грн – батьківська сплата)

Упродовж 2019/2020 навчального року 34 дитини  користувалися пільгами на харчування.

В закладі дошкільної освіти упродовж 2019/2020 навчального року проводилась робота щодо якісної організації з харчування:

-         Проводився постійний контроль організації харчування в закладі;

-         Організовувано повноцінне, безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоків, виконання норм харчування тощо);

-         Здійснюється суворий контроль за дотриманням на харчоблоках діючих санітарних норм і правил, вимог технологій приготування страв, умов зберігання, транспортування і реалізації продуктів. Питання систематично обговорюється на нараді при завідувачеві. Порушень не виявлено

-         Ділову документацію щодо організації харчування приведено у відповідність до  нормативних вимог.

-         Проводиться ретельний аналіз  виявлених недоліків, виявляються   причини, які викликали ці недоліки, своєчасно усуваються недоліки;

-         Контроль за дотриманням технології приготування страв для дитячого харчування здійснюється систематично.

-         Проводиться контроль  дотримання правил особистої гігієни персоналом, перевіряється наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників харчоблоку, про що  зроблено  відповідний запис у Журналі здоров'я працівників харчоблоку.

-         Посилено контроль за маркуванням посуду для приготування їжі  та тари для продуктів харчування та продовольчої сировини та контроль за миттям посуду для приготування їжі, а особливо дек для випікання.

   Постачання основних продуктів харчування з січня 2019 року здійснюється  постачальниками, які  виграли конкурсний тендер, отримали ліцензію  і мають право  постачати продукти харчування в дошкільні навчальні заклади.

Заслуговують на особливу увагу в процесі виховання культурно - гігієнічних навичок такі питання як:

-         акуратність та охайність прийому їжі;

-         користування столовими приборами;

-         дотримання правил поведінки за столом;

-         своєчасність користування серветкою, носовою хустинкою.

Вихователем- методистом та сестрою медичною старшою здійснюється щоденний контроль з питань організації харчування дітей. Адміністрація сприяє громадському контролю за організацією харчування дітей. Батьки завжди мають змогу зняти пробу готових страв, оцінити смакові якості та залишити відгук у відповідному журналі контролю. Негативних відгуків не зареєстровано. При аналізі антропометричних вимірювань було зареєстровано приріст у вазі дітей від 200 до 500 грамів на місяць.

Упродовж навчального року проводились планові щоквартальні  та 4 оперативні перевірки з питань дотримання вимог щодо організації харчування дітей централізованою бухгалтерією управління освіти Упродовж навчального року  систематично проводилась інвентаризація продуктів харчування.

Питання стану харчування дітей та результати громадського контролю розглядались на засіданнях Ради дошкільного навчального закладу,  нарадах при завідувачеві та батьківських зборах. Незадовільних відгуків щодо стану харчування дітей не зареєстровано.

Аналіз реалізації основних видів продуктів (виконання натуральних норм харчування) визначив наступне:

1. Заявки до постачальників продуктів харчування подавалися вчасно, про що свідчать записи в Книзі реєстрації заявок.

2. Під час отримання продуктів проводиться контроль за якістю харчових продуктів та відповідністю їх  супровідним документам.

3. Меню - розкладка на кожен день складається відповідно до картотеки страв.

           Має місце зниження вмісту білків, жирів, вуглеводів та енергетичної цінності харчування у харчовому раціоні дітей як ясельних так і садових груп внаслідок подорожчання продуктів.

Технологічним та холодильним обладнанням харчоблок забезпечено: Обладнання харчоблоку  знаходиться у робочому стані, але деяке з обладнання застаріло та потребує заміни внаслідок практично повного вироблення ресурсу (електропривід,).

ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ; СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

У закладі дошкільної освіти створено Раду  закладу. Головою ради обрано  Гагарину Ганну Георгіївну. У кожній віковій групі працюють батьківські комітети. Батьки залюбки беруть участь у  організації та проведені тематичних виставок кожної пори року, святкових ранків та оформлені музичної зали до свят.

Радою дошкільного закладу оформлено стенд з інформацією про діяльність батьківської ради для ознайомлення з роботою батьків всіх вікових груп. Інформація висвітлюється на сайті дошкільного навчального закладу.

 У цьому навчальному році робота закладу була спрямована на підвищення педагогічної освіти батьків з питання психолого-педагогічної освіти. Двічі на місяць проводились консультації практичного психолога. Було проведено тренінг та круглий стіл. У закладі проведено конкурс на кращий куточок для батьків, оформлено інформаційні стенди: «В нашому дитячому садку», «Обираємо здоровий спосіб життя», «Великі права маленької людини» та «Інформує психолог», матеріали якого оновлюються щотижня.

Через сторінки сайту батьки отримують консультативну допомогу спеціалістів закладу. Через сторінку «Фотоальбом» мають можливість дізнатися про заходи, які проводяться у дошкільному закладі.

Аналіз рівня ефективності роботи з батьками знаходиться на достатньому рівні. Впродовж року батьки брали активну участь в житті дошкільного закладу:

- благоустрою  території;

- участь у тематичних творчих виставках, конкурсах, святкових ранках, розвагах та відкритих показах навчально-виховної діяльності;

- брали участь у проведені «Тижня безпеки», «Тижні з охорони праці»;

- двічі на рік традиційно проводились дні відкритих дверей тощо.

 ДОТРИМАННЯ НОРМ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

      У дошкільному закладі розроблено циклограму освітньої роботи, яка дає змогу охопити всі питання запобігання дитячого травматизму. Реалізація  планів роботи з цивільного захисту та охорони життя і здоров’я дітей від надзвичайних ситуацій, була досягнута завдяки:                                                               - плануванню та проведенню Тижнів безпеки;                                                                    - добірки опорного матеріалу з питань безпеки життєдіяльності дошкільників у надзвичайних ситуаціях.                                                                                                     •   Стан роботи щодо збереження життя і здоров'я вихованців та запобігання всім видам дитячого травматизму проаналізовано під час засідань педагогічної ради протягом навчального року .  Розроблено та затверджено конкретні заходи щодо охорони життя і здоров'я вихованців, запобігання усіх випадків дитячого травматизму під час навчальної діяльності та в побуті.                •  В батьківських куточках груп розміщено інформацію щодо попередження різних видів травмування дітей.                                                                                             На оперативних, виробничих нарадах завідувачем  систематично обговорювалися питання забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу,  з персоналом проводились інструктажі з охорони життя, здоров’я дітей від надзвичайних ситуацій. Зміст наказів та постанов з даного питання доводились  до відома педагогів.                                Упродовж навчального року систематично проводилась робота з охорони життя, здоровʼя дітей та запобігання дитячого травматизму. Своєчасно видавались накази щодо запобігання дитячого травматизму, в яких чітко зазначалися обов’язки працівників, терміни виконання та відповідальні особи.                                                                                                                       •Проведено планові інструктажі працівників закладу (березень-вересень),          а також цільові, позапланові (проведення новорічних свят, проведення весняних суботників та ремонтних робіт).

Систематично перевірявся технічний стан приміщень, безпечний стан території, стан спортивних та ігрових майданчиків, обладнання для виявлення небезпечних для життя і здоров’я дітей предметів, складено акти про результати перевірок.                                                                                                 До перспективно-календарного планування систематично включаються питання щодо формування навичок безпечної поведінки та формування позитивної мотивації до здорового способу життя у дітей за темами:

«Твої дії в різних небезпечних ситуаціях»;     «Міцне здоров’я»;                           «Правила поведінки з електроприладами»;   «Протипожежна безпека»;                     «Що шкідливо»,  «Стихійні природні явища».

З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного життя та здоров’я, вироблення у свідомості вихованців стереотипів поведінки в життєвому середовищі бул проведено «Тижні безпеки» (осінній, зимовий,). З дітьми щомісяця проводиться «Школа поведінки в надзвичайних ситуаціях», де моделюються і відпрацьовуються ситуації за різноманітними темами.

  СТАН ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ.

За період з 01.09.2019 по 12.03.2020 травм не зареєстровано.

АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Питання роботи зі зверненнями громадян є одним із важливих напрямків діяльності дошкільного навчального закладу.

За 2019/2019  навчальний рік  не було зареєстровано  письмових звернень громадян .

За характером основних питань, що порушували громадяни на особистих прийомах, переважне місце займали питання прийому дитини до дошкільного навчального закладу, оформлення документів для особової справи дитини;

-за роз’ясненнями щодо електронної реєстрації в дошкільний навчальний заклад, допомогою в реєстрації дитини до  електронної черги, в перенесенні черги або видаленні з неї, надання свідоцтв про народження дитини після електронної реєстрації ;

- щодо оформлення пільги для отримання безкоштовного харчування дитини, переведення дитини до іншої групи, отримання  довідок, відрахування дитини тощо ;

Наш колектив спрямовує свої зусилля на те, щоб у дошкІльному навчальному закладі кожна дитина мала змогу розвиватися всебічно і гармонійно, а педагогічні працівники – проявити свій високий професіоналізм.

Ми, дорослі, причетні до процесу становлення особистості дитини,  розуміємо свою відповідальність перед майбутнім, і тому повинні вірити в себе, у свої сили, в дітей,  у їх великі й маленькі перемоги.

Як сказав великий український педагог Василь Олександрович Сухомлинський: «…ми маємо  дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності, постійно прагнути, щоб вихованці досягали високих результатів, бо це відкриє їм двері у майбутнє…»

Тож ми сподіваємось,  що знання, отриманні в нашому закладі знадобляться  дітям у житті

          Хочу подякувати за плідну співпрацю працівникам дошкільного навчального закладу та батькам за підтримку, розуміння, побажати здоров’я, гарного  та  позитивного настрою.