Кадровий склад педагогів закладу

За штатним розкладом в закладі працює 56 чоловік.

      Педагогічний колектив ДНЗ складає 30 чоловік.

     За освітою: повну вищу мають 21 педагог, із них фахову -11, не фахову -10; неповну вищу – 9.

     За кваліфікаційними категоріями: вища категорія – 4 педагоги, перша

категорія – 2 педагоги, друга категорія – 2 педагоги, категорія «спеціаліст» -17

педагогів, тарифний розряд – 5 педагогів, звання «вихователь – методист» - 4

педагоги.

 Два педагоги навчаються заочно.

     За віковим цензом: 7 педагогів до 30 років, 13 педагогів від 31 до 40 років, 6

педагогів від 41 до 50 років, 4 педагога - більше 50 років .

     За стажем роботи: до 3 років - 2 педагоги, до 5 років -6 педагогів, до 10 років -6

педагоги, до 15 років -6 педагогів, до 20 років – 4 педагоги, до 25 років – 1 педагог,

більше 25 років - 5 педагогів.

     За рівнем професійної компетентності: активно – творчий – 2 педагоги, високий

– 2 педагоги, достатній – 5 педагогів, середній – 17 педагогів, низький - 4 педагоги.

     Мають нагороди: знак «Відмінник освіти України» - 2 педагоги, Почесна

грамота Міністерства освіти України – 3 педагоги, грамота облуон – 7 педагогів,

грамота міськуо – 6 педагогів.