Річний звіт про діяльність закладу

 

 

 

 


З В І Т

 

керівника ДНЗ № 44 «Веселка»

з питань статутної діяльності

у 2016/ 2017 навчальному році на загальних

зборах колективу ДНЗ та батьків  30.05.2017 року.

            

                                                   м. Мелітополь

   

   Дошкільний навчальний заклад № 44 комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області знаходиться за адресою: 72318, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Брів-ла-Гайард  № 17, телефон 8(06192)5-46-56 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  Діє   ДНЗ з 20 квітня 1977р., розрахований на 12 груп - 280 місць. З 1997 року у закладі функціонує 11 груп, які відвідує на   цей час  272  дитини.

     Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

     Протягом навчального року 2016/2017 ДНЗ № 44 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Світ дитинства» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку ДНЗ та річного плану роботи, що забезпечувало всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту». Освітній процес у ДНЗ № 44 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.

     Режим роботи ДНЗ № 44 : п’ятиденний з 6.30. до 17.00.

Чергова ранкова група з 6.00 до 6.30.

Вечірня група з 17.00 до 18.00

    Мова навчання – українська.

     Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений,  має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційних заходів для дітей з вадами мовлення та опорно-рухового апарату: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, тренажерами для занять в компенсуючий групі, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище,               Головною метою роботи ДНЗ №44 є забезпечення реалізації права громадян    на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Аналіз педагогічного складу 

   ДНЗ № 44 укомплектований педагогічними кадрами до складу якого вхо-дять 26 педпрацівників: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 практичний психолог, 2 музичних керівника, 1 вчитель – логопед, 20- вихователів. З ви-щою освітою – 24 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 2 педагога. Кількісний склад педагогів за освітою  змінився за останні 2 роки.

Освітній рівень педагогів:

     Вища – 24,    з них 12 – вища за фахом 

     Середня спеціальна—2 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

5 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії

1 –. кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

5 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

13 – кваліфікаційну категорію  «спеціаліст»

2 -  9 тарифний розряд

   З 26 педагогічних працівників 4 мають педагогічне звання «вихователь – методист» та 1 - педагогічне звання «Старший вихователь», 2 педагога нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

    З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2015/2016 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. За 2016/2017н.р. кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» встановлено вихователю –  Красневич А.І. Г.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

   З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ №44 були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом  заходів

      Протягом 2016/2017 навчального року педагоги будували  свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримувала  та стимулювала творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочувала творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

     46% педагогів не за фахом вимагає додаткової методичної уваги. Працюючий на протязі навчального року клуб молодого фахівця „Паросток” дав значні  результати:  вихователі засвоїли основні вимоги щодо проведення занять, опрацьовували методичну літературу, вправлялися у складанні конспектів занять, відвідували відкриті заходи. На основі цієї роботи 1 педагог підвищив рівень професійної майстерності.

Вжиті завідувачем заходи  щодо охоплення навчанням

дітей 5-річного віку

Окрема робота проводилася з дітьми мікрорайону, які не відвідують дошкільні заклади міста.  За результатами обстеження мікрорайону охоплення дітей дошкільною освітою становить   87 %,  дітей 5-річного віку -100%. Всього по мікрорайону дітей від 1 року до 6 років – 654 дитини , з них- 346  відвідують дошкільні заклади міста, 308 дітей не відвідують дошкільний заклад  з них 144 дитини  раннього віку, 83 дитини віком від 3х до 4х років за бажанням батьків  знаходяться вдома.

                            МЕТОДИЧНА РОБОТА

     Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу було спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти.  Наслідки цієї роботи демонструють позитивну динаміку в порівнянні з попереднім навчальним роком: створення предметно – розвивального середовища  та навчальне – методичне забезпечення становить 95%; підготовка педагогів, техперсоналу та батьків  становить від 80% до 90%.

    Результати освітньої роботи дошкільного навчального закладу  в 2016/2017 навчальному році дозволяють констатувати про цілісну систему реалізації поставлених завдань, які відображували  актуальні питання виховання дошкільників.

     Модель методичної роботи будувалася на поєднанні колективних та індивідуальних форм роботи, теоретичного та практичного блоків, з врахуванням побажань та рівня кваліфікації учасників Домінуючими  стали інтерактивні форми, а саме: змагання,  майстер - класи, живий мікрофон, обмін думками, відео - презентації тощо. Ефективною формою  були виступи із досвіду роботи педагогів з демонстрацією власних наробок, посібників, фото-колажів, що дало змогу учасникам обмінятися власними напрацюваннями, поповнити матеріальну базу ДНЗ, набути знань і досвіду з проблеми.

     Результати роботи творчої групи забезпечили педагогів базою нормативно-правових актів, матеріалами досвідів роботи колег, поповнили навчально-методичне забезпечення  з проблеми ІКТ.         

     Наслідками проведення педагогічної ради з проблеми патріотичного виховання стало: організація та проведення освітнього проекту «Новорічний чобіток»; моделювання досвіду роботи вихователя Красневич А.І. з проблеми ознайомлення з народною іграшкою; випуск посібника авторських віршів «Україна в серці моєму» Мельник Л.В. Матеріали педради з проблеми мовлення дошкільників сприяли поповненню та оновленню художньо-мовленнєвих центрів в групах; участь та отримання призових місць дошкільниками ДНЗ в міських та обласних конкурсах ораторського мистецтва; підвищення на 10% рівня професійної майстерності з проблеми. Семінар – практикум з формування культурно – гігієнічних навичок дошкільників збагатив знання та уміння педагогів, помічників вихователя щодо методів та прийомів керівництва організацією харчування. Результатами проведеного семінару на тему «Теоретико-методологічні основи формування інформаційно-освітнього простору дошкільного навчального закладу» стала участь в обласному конкурсі «Методист року 2017»; створення широкого спектру конспектів занять з використанням ПК; випуск 5 навчальних та ігрових посібників; поповнення парку комп’ютерної техніки.

    Активна участь педагогів в освітньому проекті «Головне для всіх на світі, щоб були здорові діти» значно оновила  методичне забезпечення з проблеми, довела її актуальність, сприяла залученню батьків до її реалізації.

     Організовані та проведені відкриті перегляди занять  педагогами Решетніковою Н.В., Деркач С.О., Бондар А.О., Красневич А.І. сприяли підвищенню професійного рівня педагогів, збагаченню спектру інтерактивних методів та прийомів, розширення бази дидактичного матеріалу.

     Досвід роботи та авторські напрацювання педагогів Фесенко Г.В., Красневич А.І. щодо організації трудової діяльності зі старшими дошкільниками були широко представлені на  засіданні міського методичного об’єднання та отримали схвалення колег.

     Великий відсоток новоприбулих педагогів та педагогів не за фахом вимагає додаткової методичної уваги. Працюючий на протязі навчального року клуб молодого фахівця „Паросток” дав значні  результати:  вихователі засвоїли основні вимоги щодо проведення занять, опрацьовували методичну літературу, вправлялися у складанні конспектів занять, відвідували відкриті заходи. На основі цієї роботи 2 педагоги підвищили рівень професійної майстерності.

     На жаль, у закладі мала кількість педагогів з вищою кваліфікаційною категорією. У зв’язку з цим велике значення надавалося підвищенню фахової майстерності педагогів через навчання на курсах підвищення кваліфікації, проведення атестації. Результатом цієї роботи стало підвищення кваліфікаційної категорії одного педагога, участь у курсовій перепідготовці трьох   педагогів. Цьому сприяли і численні заходи з самоосвіти педагогів, для чого в дошкільному закладі створені необхідні умови: обладнана міні – бібліотека, де знаходяться періодичні видання 13 найменувань, методична та спеціальна, дитяча література; достатня кількість теоретичних та практичних матеріалів для вихователів та вузьких спеціалістів. На протязі року були оформлені 4 тематичні виставки та презентації, на 10% оновлена база методичної літератури,  на 2 одиниці поповнені технічні засоби навчання.

     Для ефективного впровадження в практичну діяльність з дітьми інформаційно-комунікаційних технологій на базі дошкільного закладу продовжила роботу школа для педагогів «Юзер» з метою оволодіння педагогами прийомів роботи на комп’ютері. Результатами  роботи школи стало підвищення рівня знань та умінь користування комп’ютером  95% педагогів дошкільного закладу.

     Участь у методичних заходах різних категорій працівників ДНЗ, представників громадськості демонструвала інтегрований, комплексний підхід до проблем, які розглядалися. Комплекс методичних заходів для помічників вихователів забезпечив тісну взаємодію з педагогами під час освітнього процесу; педагогічний консиліум за участю представників НВК №16 підвищив рівень діяльності по перспективності та наступності зі школою; участь батьківського комітету на єдиних методичних об’єднаннях сприяв пропаганді діяльності дошкільного закладу та розширив знання батьків  щодо пріоритетних напрямах дошкільної освіти; спільний семінар – практикум з лікарем - ортопедом та лікарем – педіатром об’єднав зусилля в реалізації завдань зміцнення та збереження здоров’я дошкільників.

          Педагоги дошкільного закладу наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей. З цією метою була організована гурткова робота до якої залучені 35% вихованців середнього та старшого дошкільного віку. Вихователі Фесенко Г.В, Ростова Л.А., Греблева Ю.С., Мельник Л.В., Стоянова С.П., Попова Ю.М. являючись керівниками гуртків досягли добрих результатів у створенні умов для розвитку природних здібностей, художнього смаку, пісенної та танцювальної майстерності, фізичних та інтелектуальних  якостей, мовленнєвих здібностей. Результатами цієї роботи стала участь в міських заходах «Вірші читаємо-місто вітаємо», «Заговори, щоб я тебе побачив», «Співочі дзвіночки».

     Отримані позитивні результати навчально-виховної та методичної роботи ДНЗ свідчать про  співпрацю з родинами вихованців, пробудженню у батьків інтересу до виховання дітей, про що свідчать результати опитування 98% батьків, які демонструють достатній рівень задоволеності батьків роботою дошкільного закладу та його педагогічного колективу. В цьому велику роль відіграє робота батьківського клубу „Берегиня”, який відвідують 30 членів. Розроблений  керівниками клубу (Корнєва М.С., Красневич А.І.)   план роботи охоплював найбільш актуальні питання виховання дошкільників. Але існують проблеми, які потребують вирішення в роботі з батьками: підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивно – емоційного ставлення до вихователів, індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців, урахування вікових особливостей, характеру батьків.    

         РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ЗІ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

          Системність  роботи з питання наступності та перспективності в роботі  дошкільного закладу та НВК № 16 демонструють  організовані та проведені  екскурсії дітей, а саме:

 - на свято першого дзвоника, по школі, на шкільний стадіон; зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку;

 - відвідання вихователями уроків у 1-му класі,  присутність вчителів на заняттях та режимних моментах у групах старшого дошкільного віку,       проведені спільні педагогічні ради та семінари. Такі  заходи сприяли поєднанню зусиль двох ланок в реалізації освітніх завдань,           відстежуванні результативності навчання випускників закладу та адаптації до умов школи.     

     Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей – випускників показав, що за психологічними критеріями з 63 обстежених дітей готові до шкільного навчання 63 випускника: 43 – високий і достатній рівень, 20- середній. За педагогічними критеріями з 63 обстежених до шкільного навчання готові 63 випускника, з них 39 високого і достатнього рівня, 24 – середнього. Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є : розвиток українського мовлення, дрібної моторики руки, розвиток психічних процесів: пам’яті, уяви, формування адекватної самооцінки, дисциплінованості.

РОБОТА З БАТЬКАМИ

  Отримані позитивні результати навчально – виховної та методичної роботи ДНЗ свідчать про  співпрацю з родинами вихованців, пробудженню у батьків інтересу до виховання дітей, про що свідчать результати опитування 98% батьків, які демонструють достатній рівень задоволеності батьків роботою дошкільного закладу та його педагогічного колективу. В цьому велику роль відіграє робота батьківського клубу „Берегиня”, який відвідують 28 членів. Розроблений  керівниками клубу (Корнєва М.С., Красневич А.І.)   план роботи охоплював найбільш актуальні питання виховання дошкільників. Але існують проблеми, які потребують вирішення в роботі з батьками: підвищення психолого - педагогічної культури батьків, формування позитивно – емоційного ставлення до вихователів, індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців, урахування вікових особливостей, характеру батьків.    

                              ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році здійснювалось в середньому на суму 19,00 грн. за перспективним двотижневим меню, при нормі – 23.00 гривні.  Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. Готуючи страви, кухар дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

    Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи . Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №44. Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

  Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування, Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок бюджетних коштів.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей міської СЕС

                               МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

    Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2016                                                                                                                                                                                                                                      /2017 навчальний рік.  Відсутні  були протягом року хвороби на вітряну віспу , крапельні  інфекції. Зовсім відсутні такі захворювання, як ангіна, пневмонія, кір, скарлатина, дерматити, алергічні захворювання, травми. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1.​ Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками з профілактики захворювань.

2.​ Систематичне щеплення дітей.

3.​ Дотримання вимог санітарії.

4.​ Здійснення загартування вихованців.

5.​ Організація фізичного виховання.

6.​ Чітке дотримання режиму.

7.​ Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою, дитячим санаторіє.

     ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок благодійних внесків батьків та міському бюджету: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

Протягом 2016/2017 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використанням. Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

 

                           Найменування

Кількість

Вартість

1.

Ремонтні роботи:

   

1.1.

Заміна желобів  на прогулянкових верандах груп № 2, 3,4,7,9,10.

38 метр.

           3550грн.

1.2.

Заміна шифера на прогулянкових верандах груп № 2,6,8,10.

14шт.б/у

           1120грн.

2.

Придбано:

   

2.1.

Меблі в умивальну кімнату гр.№ 3

 

4000грн.

2.2.

Конвектор  обігрівач в групу № 2

 

1500грн.

2.3.

Детские кровати в групу № 5

20шт.

7400грн.

2.4.

Полки для игрушек и для книг в групу № 6 и мед.кабинет

4шт.

1950грн.

 

Всього:

 

19520грн.

 

 

 

 

3

Придбання  за  бюджетні кошти:

 

 

3.1

Миючи засоби, порошок пральний

 

13370грн.

3.2.

Т.папір, серветки, сміттєві пакети, кухонні скребки

 

1422,85

3.3.

Цемент, пісок

75кг/10тон

 

3.4.

Хоз.товари: метли,вапно,клей ПВА,смеситель для умивальника-2шт.,лампочки,санилит,кисти  та валіки для покраски,

 

4509.87грн.

3.5.

Медикаменти: вата, бінт, йод, зеленка, перекис водню, септил, шприці

 

1348,62

3,6.

Канцтовари:офісний папір, файли,ручки,

 

1685.95грн.

3.7.

Книги складського обліку, журнали на харчоблок, меню –розклад,згода.

 

232,93грн.

3.8.

Катріджи і краска для принтера,бум ага  для ламинат.

2/2

1668,00

4.

Ремонт обладнання:

 

.

4.1.

принтера «Кенон» 280

 

50,00грн

 

 

   
 

Всього:

 

24288,22грн.

 

                                                 ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми.

   Але є труднощі, які необхідно вирішувати це: ремонт дахів прогулянкових павільйонів груп ( часткова заміна шиферу та ремонт підлог); поступова заміна дитячих меблів у групах: ліжка, шафи у роздягальних кімнатах, заміна електромережі, заміна ленолеума в спальних кімнатах, вхідних дверей, тощо.Сподіваємося на подальшу плідну сумісну роботу.